WordPress Mythos: WordPress ist ein Blogsystem

WordPress ist ein Blogsystem - Warum dieser WordPress Mythos [...]